Giới thiệu
Liên hệ
harappadecor@gmail.com
Email

Danh mục bài viết

Chia sẻ kiến thức
CHIA SẼ KIẾN THỨC
Kiến thức về Phong Thủy
PHONG THUỶ
Kiến thức về Phật Giáo
TÔN GIÁO

Sản phẩm mới nhất

Original price was: 13.350.000 ₫.Current price is: 11.990.000 ₫.
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
Original price was: 490.000 ₫.Current price is: 390.000 ₫.
Original price was: 1.650.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
Original price was: 1.450.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.
Original price was: 1.450.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.

Bài viết liên quan

Trang trí bàn trà bằng tượng chú tiểu
Trang trí bàn trà bằng tượng chú tiểu: Nét đẹp bình dị và an nhiên Bàn trà không chỉ là…
Ý Nghĩa Phong Thuỷ Của Tượng Phật
Tượng Phật không chỉ là biểu tượng tâm linh mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.Việc thỉnh tượng…
Nên tặng gì khi khai trương khánh thành nhà? Cách chọn quà ý nghĩa!!!
Cách chọn quà tặng khi khai trương khánh thành nhà Khai trương khánh thành nhà là một sự kiện quan…

Quan âm Nam Hải – Ý Nghĩa Việc Thờ Tượng Quan Âm Nam Hải

Quan Âm Nam Hải là ai?

Quan Âm Nam Hải là ai?

Quan Âm Nam Hải là ai?

Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phật ghi chép là một vị Bồ Tát có vị trí quan trọn. Ngài được thờ phụng phổ biến trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa. Ngài ngự ở thế giới Tây Phương cực lạc, nơi có Đức Phật A Di Đà làm giới chủ. Bồ Tát biểu thị cho tinh thần Đại Bi, đặc trưng cho “giác tha” của Phật giáo Đại thừa.

Ngài tìm tới những nơi có tiếng than khóc, cầu xin để cứu vớt và giác ngộ chúng sinh. Quán Thế Âm hiện thân ở mọi hình dạnh, từ nam nhân tới nhữ nhân, ma vương,.. Tại các nước Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Ngài thường được hình tượng hóa với dáng vẻ nữ nhân.

Theo huyền sử Trung Hoa, công chúa Diệu Thiện là con gái thứ ba của vua Diệu Trang, Quốc vương của tiểu quốc cận biên Ấn Độ. Công chúa nổi tiếng thông minh sinh đẹp, nhưng lại một lòng hướng Phật. Đến tuổi thành thân, Quốc vương yêu cầu nàng phải kến rể. Nhưng nàng cự tuyệt mà một lòng muốn xuất gia. Sau nhiều lần cản ngăn và trừng phạt không thành, vua thuận cho Diệu Thiện vào chùa. Nhưng lại bí mật cho các sư ni hành hạ Diệu Thiện để công chúa nản chí mà quay về.

Mãi vẫn không lay động được tâm trí con, quốc vương nổi giận. Ông sai người đốt chùa, bắt công chúa về lại triều rồi xử trảm. Bỗng xuất hiện một con cọp trắng cứu thoát công chúa khỏi vòng vây, đưa tới núi Phổ Đà ở đảo Nam Hải tiếp tục tu luyện. Sau 9 năm, Ngài đắc đạo, từ đó được hồng danh là Quan Âm Nam Hải.

Sau khi Phật giáo Bắc Tông du nhập vào Việt Nam, các truyền thuyết được lồng ghép với tín ngưỡng và văn hóa bản địa. Câu chuyện về Quan Âm Nam Hải cũng có sự thay đổi nhất định. Ngài vẫn là con thứ ba của vua Diệu Trang nước Hưng Lâm. Vẫn bị hành hình khổ nhục như câu chuyện trên, nhưng khi đi tu thì vào chùa Hương tại Việt Nam chứ không phải núi Phổ Đà bên Trung quốc.Từ đây, Quán Âm Bồ Tát tu ở Việt Nam nên gọi là Quan Âm Nam Hải.

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ tát

Từ câu chuyện trên, sang Việt Nam được địa phương hóa như sau: Ngài vẫn là con thứ ba của vua Diệu Trang nước Hưng Lâm, vẫn bị hành hình khổ nhục như câu chuyện trên, nhưng khi đi tu thì vào chùa Hương Tích Việt Nam chứ không phải núi Phổ Đà bên Trung quốc. Đặc biệt là Quan Âm đến Tàu hay Việt Nam đều biến thành thân nữ, mặc dù Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vốn là thân nam.

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ tát

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ tát

Từ đây, Đức Quán Âm tu ở Việt Nam nên gọi là Quan Âm Nam Hải. Thực ra đây không phải là vấn đề để tranh cải về Nam hải hay Đông hải, mà là vấn đề hạnh nguyện của Ngài đã cứu vớt bao chúng sanh lâm nạn kêu cứu đến ngài. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn nói:

Bấy giờ trong Pháp Hội, Bồ Tát Vô Tận Ý, Từ tòa ngồi đứng dậy Chắp tay nhìn Đức Phật Mà cung kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát Quán Thế Âm ,vì bởi nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm?

Đức Phật liền chỉ bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Này các Thiện Nam Tử! Nếu có vô lượng trăm, nghìn, muôn, ức chúng sanh phải chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền dốc lòng niệm tên Bồ Tát Quán Thế Âm tức thì Ngài Quán xét giọng tiếng của người ấy liền được khỏi khổ não. Nếu được trì tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm dù vào trong lửa lớn lửa không thể cháy được là nhờ sức uy thần của Bồ Tát Quan Âm. Nếu bị nước lớn trôi mà niệm tên Bồ Tát liền được vào chỗ cạn. Nếu lại có chúng sinh hàng trăm nghìn muôn ức vì tìm cầu vàng bạc ngọc mã não, trân châu San hô cùng hổ phách và các thứ ngọc báu, phải vào trong bể lớn. Giả sử bị mây mù gió dữ thổi thuyền bè giạt vào nước La Sát. Ở trong đám người đó dù chỉ có một người dốc lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm những người trong thuyền ấy đều liền được giải thoát…

Bấy giờ đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý nếu có các chúng sanh ở trong các cõi nước phải dùng thân chư Phật mới độ được người ấy  Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân Phật…

Này Ông Vô Tận Ý Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu các công đức đầy đủ là như thế Ngài dùng mọi thân hình dạo đi khắp các nước để độ thoát chúng sanh

Bồ Tát Quán Âm đối với các chúng sanh Ở trong chốn tai nạn nguy cấp và sợ hãi Ngài đều hay ban cho những điều không lo sợ, cho nên cõi Ta Bà mọi người đều gọi Ngài Là bậc Thí Vô Úy…

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát

Do hạnh nguyện đó mà những thương nhân Ấn ngày xưa thường thờ ngài trong các thương thyền, nạn nhân tù tội, những nạn nhân biển cả, các nạn nhân trên bờ, hay dưới nước đều thành tâm khẩn cầu và tôn kính thờ phượng Ngài. Chính vì nguyên nhân nầy mà các quốc gia châu Á đều tôn kính tạo tượng thờ phượng trong chùa hoặc ngoài sân. Không một ngôi chùa người Việt nào mà không có bóng dáng đức Quán thế Âm với bạch y, tay cầm nhành dương và bình cam lồ, mắt nhìn xuống dương thế với khuôn diện nhân ái và tấm lòng thanh thoát.

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát

Người Phật tử mỗi khi quỳ trước tôn tượng như cảm thấy được che chở. Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các chùa, mỗi ngày đều có nhiều thành phần xã hội thành kính thắp nhang lễ bái trước Bồ Tát mỗi sáng và tối. Chùa Xá Lợi đường Bà Huyện Thanh Quan, công nhân viên chức, nam cũng như nữ, mỗi sáng trước khi đi làm đều tạt vào lễ Ngài; Đức tin vào Bồ Tát đã ăn sâu vào máu huyết dân tộc; Đi đâu, dù lên rừng xuống biển, dù tha phương lập nghiệp, người Phật tử đều tôn tạo thánh tượng ngài để thờ phụng.

Ý nghĩa thờ tượng Quan Âm Nam Hải trong tâm linh

“…Thần thông ngàn mắt ngàn tay

Cũng trong một điểm linh đài hóa ra,

Này trong bể nước Nam ta

Phổ môn có đức Phật Bà Quan Âm”

Hạnh nguyện của Quan Âm Nam Hải là cứu vớt những người thường xuyên dong duổi trên biển lớn, đi làm xa được bình an. Cứu độ những cảnh người lầm than, giác ngộ những tâm hồn tội nghiệt. Vì lí do đó, người Ấn Độ xưa, đặc biệt là thương nhân đi biểm thường thờ Ngài trong các thương thyền. Hay những nạn nhân tù tội, những nạn nhân biển cả, các nạn nhân trên bờ, hay dưới nước đều thành tâm khẩn cầu và tôn kính thờ phụng Ngài.

Tại hầu hết các Quốc gia Châu Á, Quan Âm Nam Hải thường được thờ phụng trong chùa hoặc ngoài sân.Hiếm có một ngôi chùa người Việt nào mà không có bóng dáng đức Quan Âm Bồ Tát với bạch y, tay cầm nhành dương và bình cam lồ, mắt nhìn xuống dương thế với khuôn diện nhân ái và tấm lòng thanh thoát. Có như vậy, Ngài sẽ chiếu dõi khắp thế gian, bảo vệ bình an và cứu độ chúng sinh. Nhưng người đi lầm đường lạc lối, Ngài sẽ chỉ dẫn lối đi đúng đắn, giác ngộ hướng họ về con đường hướng thiện. Những người làm nhiều lỗi lầm, thờ phụng Ngài để giải trừ bớt nghiệp chướng.

Quán Âm Nam Hải hay Quán Thế Âm Bồ Tát là biểu thị cho tinh thần Đại Bi, từ bi hỷ xả. Giống như tinh thần của đạo Phật nói chung là Giác Tha.

Địa điểm mua tượng quan âm uy tín Hồ Chí Minh

Quý Khách hàng có thể tham khảo Harappa Decor là một nơi bán các sản phẩm tượng Quan âm, Tượng Quan âm nam hải uy tín ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Quý Khách có thể tham khảo mẫu Tại Đây: 

Tượng Quan Âm sứ cao cấp

Tượng Quan âm gốm tử sa

 

LIÊN HỆ VỚI HARAPPA DECOR

Picity, TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiện Đức, Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị
Harappadecor@gmail.com
Email: Harappadecor@gmail.com

Kế nối với chúng tôi

0
    0
    Giỏ hàng của bạn
    Giỏ hàng trốngTrở về cửa hàng